รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด

รีไฟแนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด รีไฟแนนซ์รถที่กำลังผ่อนอยู่ 089-0650905

คำถามคือ รถยังผ่อนอยู่สามารถรีไฟแนนซ์ใหม่ได้หรือไม่ สิ่งที่จะมาตอบคำถามนี้ได้ก็คือ ยอดหนี้รถ กับ มูลค่ารถยนต์ในเวลาปัจจุบัน เน้นนะว่ามูลค่ารถยนต์ในเวลาปัจจุบัน ไม่ว่าในอดีตราคารถที่ซื้อมาราคาเท่าไรโยนมันทิ้งไป ไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นผ่อนค่างวดสินเชื่อรถยนต์ไปแล้วกี่งวดเป็นเงินเท่าไหร่โยนมันทิ้งไป เพราะสาระสำคัญอยู่ที่ ยอดหนี้ กับ มูลค่ารถในเวลาปัจจุบันเท่านั้น

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด รถยังผ่อนค่างวดอยู่จะรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่ เริ่มแรกควรสอบถามทางไฟแนนซ์รถที่คุณผ่อนค่างวดสินเชื่อรถยนต์อยู่ว่า ทางไฟแนนซ์มีโครงการเปิดรับรีไฟแนนซ์ครั้งใหม่หรือไม่ ถ้าทางไฟแนนซ์มีโครงการรีไฟแนนซ์รถยนต์ เปิดโอกาสให้รีไฟแนนซ์ควรเลือกที่จะดำเนินการกับทางไฟแนนซ์เดิมก่อน ถ้าเกิดรีไฟแนนซ์ไม่ได้ รีไฟแนนซ์ไม่ผ่านค่อยดำเนินการคิดวางแผนว่าจะทำอย่างไรต่อ

" สมการที่เป็นไปได้ สำหรับรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด = ยอดหนี้(ยอดปิดบัญชี) ต้องเหลือน้อยกว่า มูลค่ารถยนต์ในปัจจุบันที่จะขอสินเชื่อรถมือสอง "

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ผ่อนไม่หมด ผ่านFIVE4CASH

1.เช็กยอดปิดบัญชีรถยนต์
2.เช็กตัวรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ออฟชั่น ปีรถยนต์ ว่าสามารถขอสินเชื่อรถยนต์มือสองได้วงเงินเท่าไหร่
3.เช็กและประเมินความสามารถ+คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน ว่ามีความเป็นไปทางสินเชื่อมากน้อยเพียงใด(ขอข้อมูลบุคคลและเรียบเรียงเอกสารเป็นหลักสำคัญ)
4.ทุกอย่างเข้าเงื่อนไขที่เป็นไปได้(สามารถรีไฟแนนซ์รถได้) ถึงดำเนินการจัดไฟแนนซ์รถยนต์กับไฟแนนซ์แห่งใหม่
5.เมื่อทราบผลอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ผ่านกับทางไฟแนนซ์ใหม่เรียบร้อย ถึงจะดำเนินการปิดบัญชีรถยนต์กับไฟแนนซ์เดิม
6.รับเล่มทะเบียนรถยนต์กับไฟแนนซ์เดิม ส่งโอนเข้าไฟแนนซ์รถแห่งใหม่ที่ขอสินเชื่อไว้
7.โอนรถเข้าไฟแนนซ์ใหม่เรียบร้อย จึงจะได้รับชำระค่ารถยนต์จากไฟแนนซ์แห่งใหม่ ก็ถือได้ว่ารีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ระยะเวลารีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดนั้น จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับผู้ขอสินเชื่อเอง กับเงื่อนไขการได้เล่มทะเบียนรถยนต์จากไฟแนนซ์เดิม

ช่องทางติดต่อบริการรับรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดกับโบรกเกอร์รีไฟแนนซ์รถมือสอง FIVE4CASH
081-3547440
089-0650905
fax : 02-6938850 ต่อ 103
fax : 02-6938851 ต่อ 105
Email:five4cash@hotmail.com