เอกสารประกอบยื่นขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง รายละเอียดขั้นตอนต่างๆเบื้องต้น

ขั้นตอนทำสินเชื่อรถมือ2เบื้องต้น พร้อมรายละเอียดทางด้านเอกสารที่ต้องใช้

เอกสารพื้นฐานในการทำสินเชื่อรถมือสอง ก็คือบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน บุ๊คแบงก์ย้อนหลังล่าสุด6เดือน 3รายการนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องมีทุกเคส

รายละเอียดเอกสารอื่นๆที่ต้องมีตามสาขาอาชีพที่ผู้ขอสินเชื่อรถประกอบอาชีพอยู่ในเวลาปัจจุบันที่ยื่นขอสินเชื่อรถมือสอง ก็คือเอกสารที่แสดงที่มาขอรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองรายได้ ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย และเอกสารอื่นๆที่สามารถแสดงที่มาของรายได้ เป็นต้น

เอกสารตัวรถยนต์ที่จะนำมาทำสินเชื่อที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเล่มทะเบียนรถยนต์นั่นเอง

พนักงานประจำ

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น6เดือนล่าสุด
 • สลิปเงินเดือน3เดือนล่าสุด(ถ้ามี)
 • ใบรับรองเงินเดือนออกไม่เกิน30วัน(ถ้ามี)
 • บัตรพนักงาน(ถ้ามี)
 • บัตรประกันสังคัม(ถ้ามี)
 • ใบขับขี่รถยนต์(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)
 • เจ้าของกิจการ

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 1ปีล่าสุด
 • ใบพาณิชย์ หรือ ใบจดนิติบุคคล
 • หน้งสือรับรองบริษัท ออกไม่เกิน60วัน
 • ใบ ภ.พ.20(ถ้ามี)
 • ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย(ถ้ามี)
 • สัญญาว่าจ้าง(ถ้ามี)
 • สัญญาเช่า(ถ้ามี)
 • ใบทวิ50(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายกิจการ ตัวเลขที่ตั้ง ตัวกิจการ ภายในกิจการ สต๊อกของ+อุปกรณ์+เครื่องมือ
 • รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)
 • อาชีพอิสระ รับเงินสด

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 6เดือนล่าสุด หรือ เท่าที่มี
 • ทวิ50(ถ้ามี)
 • สัญญาว่าจ้าง(ถ้ามี)
 • เอกสารรับรองรายได้(ถ้ามี)
 • ผลงานที่ทำในอาชีพ(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)
 • พ่อค้าแม่ค้า แผงลอย หรือขายออนไลน์

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 6เดือนล่าสุด หรือ เท่าที่มี
 • รูปถ่ายร้านค้า รูปถ่ายหน้าร้าน
 • ขายออนไลน์ ถ่ายรูปสต๊อกของ(ถ้ามี)
 • ใบเสร็จซื้อสินค้า ซื้อวัตถุดิบ(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)
 • ขั้นตอนยื่นขอสินเชื่อรถมือสองเบื้องต้น

  1.ส่งเอกสารประเมินเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ที่ e-mail : five4cash@hotmail.com (พร้อมข้อมูลรายละเอียดต่างๆและเบอร์ติดต่อกลับ)

  2.ขับรถยนต์เดินทางมาติดต่อเราที่ออฟฟิศ Five4cash ได้ทุกวัน เพื่อรับข้อมูลเครดิตผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันและช่วยเรียบเรียงเอกสารให้มีความไหลลื่นในการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์อนุมัติผ่านด้วยเงื่อนไขสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด ** ในกรณี ซื้อขายกันเองจัดไฟแนนซ์ ผู้ขายไม่สะดวกมาพร้อมผู้ซื้อขอสำเนารถยนต์หน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ หน้า16ภาษี หน้า18(หน้าบันทึกเจ้าหน้าที่)พร้อมถ่ายรูปรถยนต์ภายนอก4มุม ภายใน ห้องเครื่อง และ ที่สำคัญขอสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถยนต์ ระบุ "อนุญาตให้คุณ.........จัดไฟแนนซ์รถยนต์เลขทะเบียน...............ผ่าน five4cash ลงวันที่ รับรองสำเนาถูกต้อง" **

  3.เมื่อทุกอย่างลงตัวด้วยทุกเงื่อนไขไฟแนนซ์ ก็ดำเนินการทำสัญญากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของทางไฟแนนซ์โดยตรง และตรวจดูสภาพรถยนต์เบื้องต้น ถ่ายรูปรถยนต์ ลอกเลขเครื่องยนต์ ลอกเลขตัวถังรถยนต์

  4.หลังทำสัญญาส่งเอกสารครบเรียบร้อย จะเข้าสู่ในขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลของทางไฟแนนซ์รถยนต์

  5.จะทราบผลหลังจากการตรวจสอบข้อมูลในกรณีปกติจะทราบผลประมาณ2-5วันทำการ

  6.ผลอนุมัติเจ้าหน้าสินเชื่อจะโทรแจ้งให้ทราบ หรือท่านอาจจะได้รับทราบจากทางเต็นท์รถ หรือผู้ประสานธุระกรรมสินเชื่อ ทางใดทางหนึ่ง **** กรณีรถยนต์ผ่อนชำระอยู่กับทางสถาบันการเงิน ต้องดำเนินการปิดบัญชีรถยนต์ด้วยเงินสด(ระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันเอง ไม่รับโอนหนี้สินเชื่อรถยนต์ซึ้งกันและกัน) เพื่อรับเล่มทะเบียนรถยนต์ส่งโอนเข้าชื่อสถาบันการเงินแห่งใหม่ ****

  7.ส่งเล่มทะเบียนรถยนต์ทำเอกสารโอนรถและทำเรื่องโอนรถยนต์เข้าไฟแนนซ์

  8.ทางสถาบันการเงินนัดตรวจสภาพรถยนต์ ทำการโอนเข้าชื่อสถาบันการเงินเป็นผู้กรรมสิทธิ์รถ ผู้เช่าซื้อเป็นผู้ครอบ ในขั้นตอนนี้จะต้องมีหนังสือรับรองการชำระเงินจากสถาบันการเงินให้แก่ทางผู้ ขายประกอบกับหนังสือรับรองวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินด้วย

  9.เมื่อโอนเรียบร้อยทางสถาบันการเงิน ตรวจสอบผลโอน ตรวจสอบความถูกต้องของเล่มทะเบียน แล้วจึงนำเล่มทะเบียนรถยนต์ ทำเรื่องเบิกแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนามผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ในเล่ม ทะเบียน ระยะเวลาประมาณ4วันทำการ

  10.รับแคชเชียร์เช็ค นำเช็คไปเบิกเงินได้เลย(ตรงธนาคารตรงสาขาที่เช็คออก) หรือ รอเคลียร์ริ่ง1วันทำการ

  เอกสารที่ใช้ประกอบเรื่องโอนกรรมสิทธิรถยนต์เข้าไฟแนนซ์รถ หลังจากจัดไฟแนนซ์รถยนต์ หรือรีไฟแนนซ์รถยนต์ หรือสินเชื่อรถแลกเงินรถยังมีขับอนุมัติผ่าน

  1. เล่มทะเบียนรถยนต์คันที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์
  2. ใบคำขอโอนรถยนต์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ เซ็นต์ชื่อในช่องผู้โอน / สถาบันการเงินที่อนุมัติสินเชื่อรถยนต์ โดยผู้รับมอบอำนาจหรือผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นต์ในช่องผู้รับโอน 2 ช่อง
  3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ เช็นต์ชื่อรับรองสำเนา ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ..................เลข ทะเบียน.........................
  4. หนังสือรับรองชำระการเงิน จากสถาบันการเงินชำระเงินให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ คันที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์(เอกสารออกจากไฟแนนซ์รถ)
  5. หนังสือรับรองวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินที่ยื่นสินเชื่อรถยนต์ในการประกอบกิจการธุรกิจ ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ...........เลขทะเบียน.......(เอกสารออกจากไฟแนนซ์รถ)
  6. สำเนาประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้รับมอบอำนาจแทน เช็นต์ชื่อรับรองสำเนา ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ............เลข ทะเบียน..........(เอกสารออกจากไฟแนนซ์รถ)
  7. หนังสือมอบอำนาจทั้งผู้โอนและผู้รับโอน

  ขั้นตอนหลังจากอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ ทำเรื่องโอนรถยนต์เป็นไปตามเงื่อนไขสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด ทำไมถึงต้องรอ 4 วันทำการถึงได้รับแคชเชียร์เช็ค

  ---> สินเชื่ออนุมัติผ่าน
  ---> ส่งเล่มทะเบียนทำเอกสารโอน
  ---> นัดตรวจสภาพรถยนต์ ทำเรื่องโอน
  ---> ผลโอนเสร็จเรียบร้อย
  ---> สถาบันการเงินตรวจเช็กรายละเอียดความถูกต้องของเล่มทะเบียนเรียบร้อยสมบูรณ์
  ---> สถาบันการเงินทำเรื่องเบิกเช็คสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คในนามผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์
  ---> รับแคชเชียร์เช็ค เบิกเงิน

  *** ไฟแนนซ์รถจะสั่งจ่ายชำระค่ารถยนต์เป็นเช็คประทับตราเข้าบัญชีเท่านั้น ถ้าประสงค์ที่จะเบิกถอนเงินสดเลย จะต้องมีบัญชีธนาคารของไฟแนนซ์รถที่ทำเช็คสั่งจ่ายมาให้ เข้าเช็คตรงธนาคาร ตรงสาขาที่เช็คออกก็สามารถดำเนินการเบิกถอนเงินสดได้ทันที / แต่ถ้าเข้าเช็คต่างธนาคารจะต้องรอเคลียร์ริ่งตามระบบเช็คประมาณ1วันทำการเป็นอย่างน้อยจึงจะเบิกถอนเงินสดได้

  ปัญหาเคสสินเชื่อรถมือสอง

 • เคสซื้อขายรถมือสอง จัดไฟแนนซ์รถยนต์ไม่ผ่าน ติดแบล็คลิสต์ ติดเครดิตเสีย (รับรถอายุไม่เกิน15ปี)
 • ต้องการใช้เงินจึงเอารถยนต์ส่วนตัว ขอสินเชื่อรถแลกเงินแต่ทำเรื่องไม่ผ่าน ติดบูโร ติดภาระสูง
 • อยากจะรีไฟแนนซ์รถกับธนาคารแต่สินเชื่อไม่อนุมัติ
 • ค้างค่างวดรถ รถยังผ่อนไม่หมดประสงค์จะย้ายไฟแนนซ์ใหม่ แต่ทำเรื่องไม่ได้ เค้าให้ไปปิดบัญชีก่อน ไม่สะดวกปิดบัญชีก่อน
 • สนใจจะทำสินเชื่อจำนำเล่มรถ แบบไม่เช็กเครดิต เพราะทำแบบเช็กเครดิตแล้วไม่ได้ ไม่ผ่าน
 • ยื่นสินเชื่อเพื่อคนมีรถผ่านธนาคารเจอแต่คำว่า ไม่ผ่าน
 • เรื่องของสินเชื่อรถมือสองย่อมมีคนที่สมหวังและผิดหวังเป็นเรื่องปกติ ท่านที่ทำสินเชื่อรถผ่านก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย แต่ท่านที่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำสินเชื่ออนุมัติผ่าน ทำเรื่องสินเชื่อรถมือ2 ไม่ผ่าน ไม่ว่าจะเป็นจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ รถแลกเงิน อย่าเพิ่งถอดใจ ท่านคุณตั้งใจจริง ต้องการสินเชื่อรถมือสองอย่างแท้จริง FIVE4CASH สามารถเป็นตัวเลือกที่รองรับความเป็นไปได้สำหรับสินเชื่อรถมือสองให้แก่ท่าน เลือกปรึกษาปัญหาสินเชื่อรถมือสองกับFIVE4CASHได้เสมอ เราจะช่วยท่านลดข้อด้อย เสริมข้อเด่น ทำสินเชื่อรถให้อนุมัติผ่านตามเงื่อนไขไฟแนนซ์รถเป็นผู้กำหนด

  เงื่อนไขทำสินเชื่อรถยนต์มือสองกับ FIVE4CASH

  1. ส่งเอกสารทั้งชุด หรือ เตรียมเอกสารเดินทางติดต่อเข้าปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดที่ออฟฟิศสำหรับท่านที่ต้องการด่วน หรือ ต้องการความชัดเจนว่าทำได้หรือไม่ได้
  2. ถ้าต้องการสอบถามวงเงินสินเชื่อรถมือ2เบื้องต้น ควรมีข้อมูลตัวรถยนต์อย่างชัดเจน ยี่ห้อ รุ่น ออฟชั่น ปีรถยนต์ ข้อมูลตัวรถยนต์ชัดเจนยินดีให้ข้อมูลยอดจัด
  3. ทางเรา FIVE4CASH ไม่มีสาขา ไม่บริการติดต่อนอกสถานที่(ต้องขออภัยในความไม่สะดวก)
  4. ข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ให้ไว้เบื้องต้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของทางไฟแนนซ์รถยนต์เป็นผู้กำหนด และรายละเอียดเชิงลึกของผู้ขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง
  5. ผู้ขอสินเชื่อ ผู้ค้ำประกัน เจ้าของรถยนต์ ต้องมาด้วยตนเอง
  6. รถยนต์ที่จะนำมาทำสินเชื่อรถยนต์มือสองจะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน15ปี รถเพิ่งโอนมาสามารถทำสินเชื่อรถยนต์มือสองได้ทันที
  7. เล่มทะเบียนรถยนต์มีแจ้งคัดชำรุด หรือ แจ้งสูญหาย รับพิจารณาเป็นกรณีๆ ใช่ว่าจะทำได้ทุกคัน
  8. รถยนต์เปลี่ยนเครื่อง ดัดแปลงสภาพ รับCase BY Case ต้องดูสภาพรถยนต์ตัวจริงถึงจะให้คำตอบ ได้ว่าทำได้หรือไม่ได้
  9. ติดแบล็คลิสต์ ติดสถานะบูโรไม่ดีหรือเคยติด ดำเนินการ อาจจะได้รับวงเงินไม่สูงและควรจะต้องมีผู้ค้ำประกันรถยนต์ด้วยเสมอ
  10. สินเชื่อรถยนต์มือสอง รถโอนกรรมสิทธิเข้าไฟแนนซ์เรียบร้อย หลังจากนั้นประมาณ1วันทำการ ไฟแนนซ์ถึงจะชำระค่ารถยนต์ให้เป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  11. ติดต่อปรึกษาปัญหาสินเชื่อรถยนต์มือสอง กับ FIVE4CASH ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด (ถ้าเดินทางมาติดต่อในวันหยุด ควรโทรนัดเวลาล่วงหน้า เผื่อมีธุระด่วน)

  ช่องทางติดต่อปัญหาสินเชื่อรถยนต์มือสอง ไม่ว่าจะเป็นกรณี จัดไฟแนนซ์รถยนต์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ สินเชื่อรถแลกเงิน ได้ที่โบรกเกอร์สินเชื่อรถยนต์มือสอง FIVE4CASH

  081-3547440

  089-0650905

  Email:five4cash@hotmail.com

  FIVE4CASH

  รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ซื้อขายกัน 081-3547440

  รับรีไฟแนนซ์รถยนต์ 089-0650905

  FIVE4CASH รับปรึกษาปัญหาสินเชื่อรถยนต์มือสอง สามารถเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและขับรถยนต์เดินทางมาติดต่อที่ออฟฟิศได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 10.00น - 17.00น. วันหยุดเป็นไปได้โทรนัดเวลาล่วงหน้า