รับจัดไฟแนนซ์รถเปลี่ยนเครื่อง คนมีรถปีต่ำ รีไฟแนนซ์รถปิดบัตรเครดิต ประนอมหนี้ BL กู้บ้านติดรถ รถแลกเงิน สินเชื่อรถยนต์เกิดอุปสรรคทุกกรณี 089-0650905
ตลาดรถ ตลาดรถยนต์ ตลาดรถมือสอง ประกาศขายรถ โฆษณาขายรถ ตลาดรถบ้าน รถบ้านมือสอง
สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์มือสอง สินเชื่อคนมีรถ ลงประกาศขายรถยนต์ฟรี จัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ จัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ จัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์
   
 
   
 
ข้อมูลรายการการคำนวนเบื้องต้น
   
สวัสดีครับ เงื่อนไขที่คุณเลือกคือ :
ปีรถ :
ยอดจัดไฟแนนซ์ที่ต้องการ :
จำนวนเดือน:
คำนวนยอดผ่อนต่อเดือน :
  Untitled Document
เอกสารประกอบในการขอสินเชื่อเพื่อเช็คเครดิตเบื้องต้น
กรุณาแนบให้ครบถ้วนที่สุดเพื่อลดระยะเวลาในขั้นตอนการดำเนินงานครับ..เพื่อผลประโยชน์ของคุณเองครับ
** ทาง Five4Cash มีนโยบายการเก็บเอกสารและรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้อย่างดีและเป็นความลับที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าของ Five4Cash เท่านั้น
หากท่านยังมีความไม่มั่นใจในการส่งเอกสารผ่านระบบ รบกวนดูข้อมูลเพื่อยืนยันการทำงานอย่างโปร่งใสและความสามารถในการจัดผ่นทุกกรณีได้ที่ ...
เมนู สมุดเยี่ยมชม | เมนู บริการลูกค้า | สถิติ จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด | สถิติบุคคล ออนไลน์หน้าเวบ ณ ปัจจุบัน ครับ
           
 
ระบุความต้องการ ==> ซื้อ-ขายกันเอง   รีไฟแนนซ์
   
1. สำเนาบัตรประชาชน      
2. สำเนาทะเบียนบ้าน      
3. สำเนาสมุดเงินฝากอัพเดท 3 เดือน ล่าสุด 1. 4.
    2. 5.
    3. 6.
4. ใบรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)      
5. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้ามี) 1. 4.
    2. 5.
    3. 6.
6. ใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี)      
7. ใบพาณิชย์ (ถ้ามี)      
8. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (ถ้ามี)      
9. สำเนารถยนต์ขอสินเชื่อ 1. 4.
  (หน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ หน้าภาษี, หน้า 18) 2. 5.
    3. 6.
10. รูปถ่ายของบ้าน หรือกิจการร้านค้า        
  - รูปภายในบ้าน      
  - รูปบ้านหน้าตรง      
  - รูปเลขที่บ้าน      
11. รูปถ่ายรถยนต์รอบคัน (ภายใน/ภายนอก) 1. 4.
    2. 5.
    3. 6.
12. สัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าว (ถ้ามี)      
13. วาดแผนที่ scan มาด้วยจะดีมากๆครับ      
14. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ทาง Five4Cash ทราบครับ    
 
15. รายละเอียดเพื่อการติดต่อกลับ        
 
ชื่อ- นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
  อีเมลล์ :
เวลาที่สะดวกให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ :
โปรดระบุวันเวลาที่สะดวกในการเดินทางมาเซ็นเอกสารที่ Office Five4Cash โดยคร่าวๆเพื่อทางเราจะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารครับ
16. อาชีพ
 
พนักงานบริษัทเอกชน    ลูกจ้างชั่วคราว / รายวัน    ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่รัฐ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ    อื่นๆ  
รายได้ต่อเดือน :   รายได้ประจำอื่นๆ ระบุ :  ประมาณ บาท
รับเป็น :
เงินสด    เข้าบัญชีธนาคาร
17. ที่อยู่ปัจจุบัน ลักษณะที่อยู่
 
บ้านเดี่ยว    อาคารพาณิชย์    ทาวน์เฮาส์    อพาร์ทเมนต์    อาคารสำนักงาน อื่นๆ(ระบุ)
กรรมสิทธิ์ที่อยู่
บ้านตัวเอง
บ้านคู่สมรส
บ้านพ่อ/แม่/ บุตร
บ้านเพื่อน
บ้านพักสวัสดิการ
บ้านญาติ(ความสัมพันธ์)    บ้านเช่า / ค่าเช่าเดือนละ บาท     อื่นๆ..
*********************************************************************************
 
ข้อมูลเบื้องต้น ผู้ค้ำประกัน
18. อาชีพ
 
พนักงานบริษัทเอกชน    ลูกจ้างชั่วคราว / รายวัน    ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่รัฐ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ    อื่นๆ  
รายได้ต่อเดือน :   รายได้ประจำอื่นๆ ระบุ :  ประมาณ บาท
รับเป็น :
เงินสด    เข้าบัญชีธนาคาร
19. ที่อยู่ปัจจุบัน ลักษณะที่อยู่
 
บ้านเดี่ยว    อาคารพาณิชย์    ทาวน์เฮาส์    อพาร์ทเมนต์    อาคารสำนักงาน อื่นๆ(ระบุ)
กรรมสิทธิ์ที่อยู่
บ้านตัวเอง
บ้านคู่สมรส
บ้านพ่อ/แม่/ บุตร
บ้านเพื่อน
บ้านพักสวัสดิการ
บ้านญาติ(ความสัมพันธ์)    บ้านเช่า / ค่าเช่าเดือนละ บาท     อื่นๆ..
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กรุณา คลิ๊กที่นี่ ในกรณีที่ท่านเคยยื่นเอกสารจัดขอสินเชื่อที่อื่นแ้ล้วไม่ผ่านครับ
20.
กรุณาเลือกธนาคารที่ท่านเคยยื่นขอสินเชื่อ
 
ธนาคาร ทิสโก้
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารไทยเครดิต
บริษัท สินเอเชีย
อื่นๆ โปรดระบุ
21.
รายละเอียดที่จัดไม่ผ่าน (ต่ำกว่าเงื่อนไขแต่ละสถาบันการเิงินกำหนด)
 
ติดเครดิตบุโร
รถเปลี่ยนเครื่อง
ไม่มีผู้ค้ำประกัน
อายุรถต่ำกว่าปี 95
ทะเบียนบ้านต่างจังหวัด
ผู้ขายไม่ให้ความสะดวก
ไม่มีเจ้าหน้าที่เซ็นเอกสาร
แจ้งรายละเอียดผิดพลาด
ระยะเวลาดำเนินการล่าช้า ไม่ตรงตามจุดประสงค์
เอกสารไม่สมบูรณ์
ขอเอกสารเพิ่มเติม
รอผู้ดำเนินการ
ภาระหนี้สูง
ติดประนอมหนี้
เพิ่มเงื่อนไข
ติดค้ำประกันรถอื่น
ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วทำให้ประวัติเสีย
ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วทำให้มีภาระ
ผู้ค้ำเปลี่ยนใจยกเลิกค้ำประกัน
บริการไม่ตรงจุดประสงค์
 
 
 
   
 
   
Copyright © 2009 Five4cash.Com. / All rights reserved.
จัดไฟแนนซ์ : รับจัดไฟแนนซ์ รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ สินเชื่อรถยนต์ จัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ รีไฟแนนซ์ รถยึด สินเชื่อคนมีรถ สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อรถยนต์มือสอง สินเชื่อรถมือสอง บัตรเครดิต
รีไฟแนนซ์ : เครดิต สินเชื่อ ตลาดรถ ตลาดรถยนต์ ตลาดรถมือสอง ประกาศขายรถ โฆษณาขายรถ ตลาดรถบ้าน รถบ้านมือสอง อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์มือสอง